Bomstasjoner  
Full pris
Forskudd 30% kr 602,00
Forskudd 40% kr 2322,00
Forskudd 50% kr 3870,00
Kvammapakken Nye takster 01.07.17
Rv. 7 Kjepsohøgda og rv. 7 Steinsdalen 47,00 32,90 (-30%)28,20 (-40%)23,50 (-50%)
Bomstasjoner  
Full pris
Forskudd 30% kr 1204,00
Forskudd 40% kr 4644,00
Forskudd 50% kr 7740,00
Kvammapakken Nye takster 01.07.17
Rv. 7 Kjepsohøgda og rv. 7 Steinsdalen 94,00 65,80 (-30%)56,40 (-40%)47,00 (-50%)